[OTHER TWITTER] 120502 @beyondmonica tweet về Junsu


@beyondmonica: Những ngày này, Sukjoon luôn nghe  CD “bí ẩn của vũ trụ” hàng ngày. Cậu nhóc tin rằng chú xe của chú Junsu là chiếc xe biến hình  ( cánh có thể kéo dài) và cậu nhóc  khá là tò mò rằng chú ấy[Junsu] có năng lực siêu nhiên hay không, và … hôm trước, cậu nhóc đã hỏi bà ngoại rằng  “Bà ơi! Chú Junsu có thể đi tới hành tinh Pluto không? “

Source: @beyondmonica
Translation Credit: @dlwpdldhkdlwp

V-trans: KJSsmile_sandy

Shared By: KJSsmile

[TN: Sukjoon là con trai của beyondmonica. Cậu nhóc đã từng nói rằng cậu nhóc thích Junsu hơn cả siêu nhân đỏ. Junsu chỉ thích Sukjoon gọi bằng huyng thôi (đúng là…) ]

PS:  Bé Sukjoon bảo xe của Junsu giống robot biến hình là vì lí do này ( ta cũng muốn có 1 chiếc, ai mua cho ta đi T^T)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s