[TWITTER] 120502 Junsu Twitter Update [Update more]


@1215thexiahtic:  ah, tôi muốn trèo qua cửa sổ để tới đó…;;

@1215thexiahtic: Ah ~~~~

@1215thexiahtic: Tôi yêu nhưng cây dừa và những buổi chiều hoàng hôn

@1215thexiahtic:  Hôm nay là buỗi diễn cuối cùng của tôi với vai Thần chết… Thời tiết thì rất đẹp nó chẳng quan tâm tới cảm nhận của tôi …^^;;

@1215thexiahtic: @yoonphantom Hyung, từ khi chúng ta có thể đứng chung trên 1 sân khấu, điều đó thật tuyệt vờiㅜ –

[Trả lời cho]@yoonphantom: @12115thexiahtic Em thực sự đã làm việc rất chăm chỉ… cho tới buổi cuối cùng , hãy đốt cháy sân khấu nào^^

@1215thexiahtic: @mjkim8200 Đạo diễn-nim…Nuna à , Ngày hôm nay hãy tạo 1 kết thúc ấn tượng nhé haha hwaiting 

[trả lời cho]@mjkim8200: Buổi diễn cuối cùng, nó là quá sớm dành cho em!! Tôi có thể làm gì đây !! ㅠㅠ em đã làm việc rất chăm chỉ. Chị sẽ nhớ em.. ㅠㅠ

Source: @1215thexiahtic , @mjkim8200, @yoonphantom

English trans: @allrisexiahtic + @0101jyunshyu

V-trans: KJSsmile_sandy

Shareby: KJSsmile

( Junsu ah, có chuyện gì làm anh bức bối phải không … ;; )

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s