2 Comments

  1. có nên đặt tên loạt hình này là

    “những tư thế khó đỡ của KJS” không nhỉ?

    có vài tấm thiệt là ban trấm

    đa bé dùng mĩ phẩm dày quá, càng ngày càng tệ

    Reply

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s