One Comment

  1. nhìn cute quá

    lâu rồi ko thấy lại hình ảnh này từ ngày anh tham gia đóng vai tod

    nhớ thiệt, hi vong thỉnh thoảng anh hãy quay về với hình ảnh cute ngày xưa

    Reply

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s