[TWITTER] 120525 Junsu twitter update


@1215thexiahtic: Yoochun ah, thời gian này cậu đã vất vả rồi.. ^^ Hãy nghỉ ngơi một thời gian đi nhé …! Hoàng tử điện hạ… ;;

 

@1215thexiahtic: @poimin73 huyng, như mọi khi cảm ơn anh rất nhiều ^^

Source: @1215thexiahtic

Englishtrans: @allrisexiahtic

V-trans: Sandy

Share by: KJSsmile

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s