[NEWS] JYJ Kim Junsu trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại Chile


Kim Junsu đang tìm kiếm thành công trên toàn thế giới bao gồm cả Chile.

Theo bảng xếp hạng  TV’s Pop của kênh truyền hình nổi tiếng ở Chile ETC vào ngày 10 tháng 7, alblum so lo đầu tiên của Kim Junsu Tarantallegra đã đứng đầu bảng xếp hạng này.

Và như vậy, Kim Junsu đã trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng ETC -TV’s Pop

Sự nổi tiếng và thu hút của Kim Junsu ở Chile bắt đầu bùng nổ từ concert của JYJ vào tháng 3 tại quốc gia Nam Mỹ này.

Cùng với sự thành công của Tour diễn của JYJ tại Nam Mỹ, sự nổi tiếng của JYJ, các thành viên, K-pop và thậm chí cả Hàn Quốc cũng tăng vọt.”

Continue reading →