[Twitter] 120723 Junsu twitter update


[Trans]: Bầu trời đêm dưới ánh trăng thật sự rất đẹp. Tôi rất cảm ơn mọi người, ngày hôm nay đã cho tôi xem 1 cảnh đẹp như vậy

Source: @1215thexiahtic
Eng-trans: _alovelikewar
V-trans: Ny
Shared by: KJSsmile

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s