[Twitter Update] 120725 Jaejoong tweet về Junsu


Photobucket

Mjjeje: Hoàn thành việc chụp hình quảng cáo rồi! Thật là một ngày hạnh phúc vì được gặp các thành viên của tôi~

Photobucket

Mjjeje: Junsu ya, anh sống là vì có em đó~ .. haha.. hôm nay cũng thế, nhờ có Junsu mà tôi đã cười rất nhiều.

Eng-trans: @dlwpdldhkdlwp
Viet-trans: KJSsmile Giòi
Shared by: KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s