[INFO/TRANS] 120905 Special Edition Kim Junsu version of the Musical ELISABETH (OST) sẽ được phát hành!!!


Giá bán :35000 won
Bao gồm 2 CD và kèm theo một  DVD , Photobook 40 trang
CD1 bao gồm Act 1 Live 21 bài hát

CD2 bao gồm Act 2 live 22 bài hát
40 trang  photobook bao gồm hình ảnh  Kim Junsu trong các vở diễn và cảnh chụp profile
DVD đính kèm gồm  5 MV :video những cuộc phỏng vấn chưa được công bố + video trong buổi ghi âm tại phòng thu.
Hạn đặt trước bắt đầu vào ngày:  10/9/12 tại trang chủ của EMK ,Ngoài ra nếu  order qua EMK  có thể may mắn nhận được những phần quà lưu niệm về các buổi diễn của Junsu như  là  photo book, notes, files, etc.
Ngày phát hành chính thức:  18/9/12 và từ  ngày 13/9/12 có thể đặt trước thông qua các website .

Source: emkmusical 
Translated by : starsInLoveJYJ
Shared by : JYJ3 +KJSsmile

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s