[OTHER TWITTER] 120905 và 120906 Ock Joo-hyun cùng Junsu tại phòng thu


[TRANS] @1215thexiahtic cuối cùng  tấm ảnh chụp tại phòng thu

[TRANS] ha ha gặp gỡ tại phòng thu sau một thời gian dài

Credit : joohyunieee + Sophykimm
Translated by : rubypurple_fan of JYJ3
Shared by : JYJ3 +KJSsmile

 

 

 

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s