[INFO] Số lượng bài hát (sáng tác bởi nam thần tượng) được đăng ký bản quyền theo KOMCA


KOMCA là Korea Music Copyright Association (tổ chức bảo vệ bản quyền âm nhạc của Hàn Quốc)

Hơn 10 bài hát đăng ký bản quyền phải được viết lời và sáng tác nhạc bởi thần tượng đó.

Thần tượng sẽ không được liệt kê nếu anh ấy không sáng tác hơn 10 bài hát, kể cả khi anh ta có viết lời 50 bài hát.

*lược bỏ phần không liên quan*

Image

Kim Junsu – 21 bài

Bài hát đại diện: XIA Junsu – Tarantallegra

Image

Viết lời: JUNO

Sáng tác nhạc: Kim Junsu

*lược bỏ phần không liên quan*

Credit: Instiz
Source: JYJ3
VTrans & Shared by Miêu @ KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!!!

**Chú ý: Ảnh chụp màn hình không bao gồm tất cả các bài hát được sáng tác bởi cá nhân các thành viên**

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s