[INFO] 130423 JYJ được chọn là công dân danh dự của đảo JeJu


Các quan chức ở đảo JeJu đã tuyên dương JYJ (Kim Jaejoong, Park Yuchun, Kim Junsu) là những công dân danh dự của đảo JeJu nhờ vào sự đóng góp của họ trong chiến dịch đưa JeJu trở thành một trong bảy kì quan thiên nhiên thế giới.

Vào ngày 23, Hội đồng tự quản đặc biệt trực thuộc trung ương của tỉnh JeJu và Uỷ ban Nội vụ (Chủ tịch Kim Yongbeom) đã thông qua danh sách những công dân danh dự.

22 nhà báo, 22 người đến thuộc lĩnh vực giáo dục, 40 doanh nghiệp, 17 đài truyền hình, 40 quan chức chính phủ, 43 thành viên của các tổ chức cá nhân, 7 tập đoàn, 4 luật sư, 5 người khác đã được lựa chọn.

 

Source: http://news.nate.com/view/20130423n27985
Translated by: Rubypurple_fan
Vtrans: YooNj @ KJSsmile
Shared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s