[INFO] 130508 Incheon Asian Games 2014 – Chi tiết lịch trình PR Roadshows cùng JYJ


[ Lịch trình của PR Roadshows – JYJ ]

Chiến dịch quảng bá tại nước ngoài của Incheon Asian Games roadshows sẽ được tổ chức lần lượt tại : 

Dubai (tháng 5)

Sigapore (tháng 8)

New Delhi ( tháng 9)

Hanoi-Vietnam ( tháng 10) và Quảng Châu-Trung Quốc ( tháng 11) với sự tham gia của JYJ

Ngày giờ cụ thể sẽ được thông báo ngay khi ban tổ chức sắp xếp ổn thỏa.JYJ đã được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự cho Incheon Asian Games vào tháng 2 vừa qua.

Source: 2014 Incheon Asian Games FB
V-trans by Nhiên@KJSsmile

Shared by KJSsmile.net

Please TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s