[OTHER TWITTER] 130511 Mẹ Junsu tweet hình ảnh của anh trong chuyến đi đến nhà bà


[TRANS] Junsu đã dừng lại ở gần nhà bà và chụp 1 vài bức ảnh ^^. Đây là 1 bức ảnh bí mật dành cho tất cả các bạn~ ~

Credit: zunoxiahmon
Translate by: shinkipeia
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by KJSsmile

2 Comments

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s