[Twitter] 130522 Junsu twitter updates


Junsu tweet cho Park Sungkwang (thành viên FC MEN):

Hyung! Cảm ơn vì lại gửi thêm cho em kimchi nhé! Vì kimchi của hyung làm quá ngon nên em không phải gọi là ăn cơm kèm kimchi nữa, mà phải nói là ăn kimchi kèm với cơm mất hehe. Em sẽ ăn thật ngon miệng!

Trans: KJSsmile Giòi
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDITS!