[Video] 130522 Engsub Weekly Idol JYJ cut: Idol’s car ranking – Junsu no.1


Bảng xếp hạng: Tôi muốn được lái chiếc xe của thần tượng này ngay lập tức!

Xe của Junsu xếp hạng No.1 Most Wanted 😀

.

Ngoài ra Bảng xếp hạng đầy đủ tại đây

.

Source: Kai2dayeo5 + t4rw3n
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDITS!