[INFO] 130524 FC Men sẽ có trận đấu mở màn tại Suwon vào ngày 1/6


FC Men sẽ có trận đấu mở màn tại Suwon vào ngày 1/6/2013
Thời gian: 3:30pm KST
Địa điểm: SVĐ Suwon World Cup

Sẽ có 1 sự kiện dành cho những fan may mắn được vào sân nắm tay các cầu thủ.

Đội trưởng Kim Junsu cũng sẽ tham gia vào trận đấu

Credit: shinkipeia + ohmyjun
Translate by: YooNj @KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!