[WEIBO] 130607 Tổng hợp Weibo JYJ


Tôi đang sử dụng Weico. Nó thật tuyệt vời http://t.cn/zYhbbAW

Xin chào Trung Quốc.

Cám ơn những người bạn~! (Những bạn theo dõi) jiayou!!!

Sự đau khổ của Yoochun…nên đeo…hay…không đeo đây…

Credit: JYJcomeon via Weibo
Translated by: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

[WEIBO] 130607 JYJ chúc các fan thi tốt


[TRANS] Theo chúng tôi được biết thì mọi người sẽ có 1 kì thi quan trọng vào ngày 7/6! Mọi người phải làm bài thật tốt đấy nhé, chúng tôi sẽ cỗ vũ cho các bạn! fighting~~~~~!!!!!

Credit: JYJcomeon via Weibo
Translated by: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!