[WEIBO] 130607 JYJ chúc các fan thi tốt


[TRANS] Theo chúng tôi được biết thì mọi người sẽ có 1 kì thi quan trọng vào ngày 7/6! Mọi người phải làm bài thật tốt đấy nhé, chúng tôi sẽ cỗ vũ cho các bạn! fighting~~~~~!!!!!

Credit: JYJcomeon via Weibo
Translated by: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s