[WEIBO] 130607 Tổng hợp Weibo JYJ


Tôi đang sử dụng Weico. Nó thật tuyệt vời http://t.cn/zYhbbAW

Xin chào Trung Quốc.

Cám ơn những người bạn~! (Những bạn theo dõi) jiayou!!!

Sự đau khổ của Yoochun…nên đeo…hay…không đeo đây…

Credit: JYJcomeon via Weibo
Translated by: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

One Comment

  1. ad có tài khoản weibo k. e xong xuôi hết rồi cơ mà muốn đổi cái timeline mà tìm chưa ra. đổi xong nó thành đổi background :v :v :v

    Reply

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s