[LINE] 130610 Junsu in Line


[TRANS] Mặc dù hơi mệt một chút nhưng hôm nay là một ngày có tâm trạng thật tốt~!^^

Credit: JYJ Naver LINE
Translated + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

[WEIBO] 130610 JYJ trả lời fan trên Weibo


[TRANS] Haha cám ơn  // @XiahXiahky   Xia Junsu, anh là tuyệt nhất Thế giới .CV

 

[TRANS] Anh vẫn chưa ăn! ^^// @我不是吃货我是饭桶 Oppa, anh đã ăn gì chưa?

Credit: JYJcomeon via Weibo
Etrans: shinkipeia
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!