[WEIBO] 130610 JYJ trả lời fan trên Weibo


[TRANS] Haha cám ơn  // @XiahXiahky   Xia Junsu, anh là tuyệt nhất Thế giới .CV

 

[TRANS] Anh vẫn chưa ăn! ^^// @我不是吃货我是饭桶 Oppa, anh đã ăn gì chưa?

Credit: JYJcomeon via Weibo
Etrans: shinkipeia
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s