[NEWS] 130613 Resort trên đảo Jeju của JYJ Junsu sẽ trở thành thánh địa Hallyu chứ?


Trong khi resort của JYJ Junsu ở đảo Jeju đang thu hút nhiều sự quan tâm, Junsu và Jang Geun-Suk được lựa chọn là hai chuyên gia đầu tư bất động sản giỏi nhất.

Vào ngày 12 tháng 6, vấn đề cách đầu tư của người nổi tiếng được nhắc đến trong một đoạn của chương trình ‘Night of TV Entertainment’ trên kênh SBS. Một chuyên gia về đầu tư bất động sản đã chọn Jang Geun-Suk và Kim Junsu là hai ngươi có khả năng đầu tư bất động sản xuất sắc nhất trong số những nhân vật có tiếng tăm.

Continue reading →

[INFO] 130612 BXH doanh số bán hàng cao nhất của năm trên Hot Tracks


#1 Tarantallegra

#14 Uncommitted

#19 Musical Elisabeth 2013 Live Recording

Source: Hot Tracks
Shared by: KJSsmile.net