[WEIBO] 130615 Cập nhật Weibo của JYJ: Junsu gặp chú chó Cloudy


지난번 촬영장에서 만난 구름이~~^^ 在拍摄现场遇到的小云~~

Tôi gặp Cloudy ở trường quay lần trước~~^^
Tôi gặp Cloudy ở trường quay~

 photo cfa6103fjw1e5oo0okwksj20no0vktdk.jpg

Source: JYJcomeon
Translated by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3 & KJSSmile