[NEWS] 130619 JYJ giành chiến thắng hạng mục “Người mẫu quảng cáo” tại MTN 2013 AD FESTIVAL


Giành chiến thắng cho hạng mục “(Nam,nữ) Người mẫu quảng cáo” tại MTN 2013 Ad FestivalJYJ và Sistar. JYJ giành chiến thắng với vai trò người mẫu cho Tony Moly,  Ottogi noodle, Black’smith v…v…Lễ trao giải sẽ được diễn ra vào lúc 4:00pm ngày 25/6.

CJES đã cập nhật lịch trình JYJ tham gia vào lễ trao giải.

Source by 暖日呀呀
Translated by: ParkYoochun SGFC
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s