[Trans] 130618 Junsu ký tặng cho fansite ASX Junsu Healing XIA


782454158

To Healing XIA, Tôi muốn nhận được sự cứu rỗi từ các bạn.

XIA.

Xin được chúc mừng nhân dịp mở Fansite.

Source: http://healingxia.com/

Trans: KJSsmile Giòi
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s