[LINE] 130620 Teaser cho Album solo thứ 2 của Junsu


[TRANS] Chào mọi người! Đây là Teaser của Kim Junsu (XIA) cho Album thứ 2 sắp phát hành. Kiểu tóc mới chính là thử nghiệm đầu tiên. Thật là nóng lòng muốn thấy được kiểu tóc mới này của anh ấy.

Credit: JYJ LINE (EN)
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s