[WEIBO] 130621 Món quà từ Jaejoong hyung


[TRANS] Đây là vòng tay Jaejoong hyung tặng tôi trước khi anh ấy đến Nhật thực hiện Concert

Credit: JYJcomeon via Weibo
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s