[SCANS] 130625 Junsu và mẹ anh ấy xuất hiện trong ‘Housewives Life’ (Ấn phẩm tháng 7)


Ấn phẩm lần này báo gồm một cuộc phỏng vấn với mẹ của Junssu và bà ấy giới thiệu ngôi nhà của gia đình ở Paju

 photo image.jpg

 photo image1.jpg

 photo image2.jpg

 photo image3.jpg

 

Credit: Healing Xia by xiatalk + Kyobobook (Cover)
Shared By: JYJ3 & KJSSmile

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s