[Info] 130705 XIA “Incredible” Tracklist


cjajx

 • INCREDIBLE – Nhạc: Automatic
 • NO REASON
 • RAINY EYES – Nhạc: XIA
 • 미안 (Sorry)
 • CHOCOLATE GIRL
 • 나지금고백한다 (I’m confessing now) (Feat. Gilme) – Nhạc và lời: XIA
 • 가지마 (Don’t go) – Lời: Juno
 • TURN IT UP(FEAT. DOK2) – Lời: XIA+JUNO, Nhạc: FRAKTAL – người đã sáng tác SET ME FREE
 • FANTASY
 • 이노래웃기지 (This song is funny right?)  (Narration. Boom – người đọc lời dẫn vào bài hát) –  Nhạc và lời: XIA
 • 사랑하나봐 (Seems like love) – Nhạc và lời: Jeon Hyesung – tác giả bài The empty space for you, I dislike love, That man (Secret Garden OST)
 • 11시 그 적당함 (11AM) – Nhạc và lời: FRANCIS KIM SOOHO

Source: Korean Music Copyright Association
Translated by: KJSsmile
Shared by: KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s