[OTHER TWITTERS] 130720 Dancers của Junsu tweet về XIA Incredible Concert ở Bangkok 20 tháng 7, 2013


[TRANS] Concert của Xia ở Thái Lan đã kết thúc~~ Luyện tập, mở màn,, cho đến kết thúc~ đều rất vui~ Junsu, đội nhảy, và các staff đều làm rất tốt~~ Rảnh rỗi đến tận 7pm ngày mai,~~!! Kyaa~~

[TRANS] Xia Junsu 2nd Asia Tour Concert-Bangkok. Đã kết thúc~~~~~ Ca sĩ Kim. I.D. Myo. Các staff khác; cảm ơn vì đã nỗ lực, tất cả mọi người.  Tiếp theo là Thượng Hải, Trung Quốc!!

Source: @zerotic0124 + @Hyejin0813
Translated by: pvtse of JYJ3
Shared by: JYJ3 + KJSSmile

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s