[RANKING] 130724 “Incredible” của XIA(Junsu) đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng hằng tuần của Oricon hạng mục Album nước ngoài


Oricon là bảng xếp hạng âm nhạc của Nhật Bản
(Như cách mà Hàn Quốc có Gaon hay Hanteo còn Mỹ có iTunes và Billboard)

(JYJ3 Note:Album ‘Incredible’ của XIA Junsu được coi là một album ‘nước ngoài’ vì nó không phải là một album được sản xuất ở Nhật Bản, nói cách khác, đây là một album từ nước ngoài được nhập khẩu vào Nhật.)

Source: Oricon Style
Shared by: JYJ3 + KJSSmile

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s