[TWITTER] 130809 Junsu Twitter Update


Image

Trans: Sasahara…? Anh là thằng nào thế?

Source: @1215thexiahtic
Translated by: @ohmyjunsu
Vtrans: Miêu@KJSsmile
Shared by:  JYJ3 & KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Chú ý: Sasahara (Yuichi Sasahara) là @cashboxman trên Twitter. Gần đây, người này đã thu hút sự chú ý bằng những câu nói ẩn ý về JYJ trên Twitter. Jaejoong và mẹ Junsu đã cảnh báo các fans không tin vào những lời nói vớ vẩn của người này

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s