[TWITTER] 130829 Junsu twitter update


[TRANS] Bây giờ, điều quan trọng nhất là buổi diễn ngày hôm nay…Không có lý do gì để tranh luận hay bàn cãi về vấn đề gì khác hết…Tất cả những gì mà tôi đang nghĩ …là tất cả những khán giả sẽ đến xem và những tràng pháo tay cỗ vũ của họ ngày hôm nay. Tôi không có thời gian để nghĩ gì khác ngoài bài hát, các đoạn diễn, cử chỉ và diễn xuất của tôi hôm nay. Đó là tất cả những gì tôi phải làm.

Oh…Mà tôi còn cái hẹn đi ăn lươn với các hyung đêm nay nữa chứ.. ^^

~~~ • ~~~

Young Ki: Keke, đúng như mong đợi, em đã không quên!!! Junsu đáng yêu!!!! ^^

Junsu: Keke Làm sao mà quên được chứ

Brain Joo: Anh tham gia nữa Junsu yah~

Credit: @1215thexiahtic + @poimin73 + @Brianjoomuzik
Translated by: ohmyjunsu

Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s