[LINE] 130902 JYJ Line update: Về M-Limited Pop-up Store


[TRANS] M-Limited Pop-up Store sẽ được mở cho đến ngày 8/9. Nếu các bạn muốn thấy những hình ảnh quảng cáo của JYJ và những bức ảnh hậu trường, hãy đến với cửa hàng!!
*Pop-up Store nằm tại Garosugil (Sinsadong 545-1)
Thời gian mở cửa từ: 11:00 – 22:00

Credit: JYJ LINE(EN)
Translated + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s