[LINE] 130903 JYJ LINE update


Cuối cùng thì một lát nữa thôi vào 12h KST (10h Việt Nam) TEASER của bài hát chủ đề quảng bá cho 2014 Incheon Asian Games của JYJ sẽ được công bố. Các bạn hãy dành thật nhiều sự quan tâm nhé ~

Credit: JYJ LINE
Translated + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s