[VIDS] 130904-03 Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về việc JYJ tham gia Incheon Asian Games 2014


E-NEWS: Không ai là không biết lợi ích và sức ảnh hưởng khi JYJ trở thành đai sứ cho IAG 2014

Credit: Incheon2014 + kpkjyj
Shared by: KJSsmile.net

 

2 Comments

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s