[OTHER TWITTER] 130904 Mama Kim tweet sau buổi diễn Elizabeth cuối cùng của Junsu


Vẫn còn chìm trong cảm xúc của buổi diễn cuối cùng, 1 bức ảnh dành cho các bạn thân yêu

Credit: zunoxiahmom
E-Trans: Chloe6002
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s