[OTHER TWITTER] 130910 Mama Kim tweet ảnh chụp cùng Junsu


 

Tôi đã làm 1 quyển lịch để ghi lại những ngày cũng như những nơi tổ chức concert ^^ Một bức ảnh chụp cùng Junsu khi đi mua sắm ở Chile ^^

Tháng 9 năm ngoái, concert tại LA Brazil Mexico Chile Tôi thật sự rất hạnh phúc. Còn mọi người thì sao~?^^♥

Source: @zunoxiahmom
Translated by: rilanna of JYJ3
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: JYJ3 + KJSsmile.net

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s