[TWITTER] 130911 Junsu twitter update (Trò chuyện với Jeri Slaughter)


Đã xong 1 buổi quay đơn giản và đang trên đường đi xem Nhạc kịch~^^ Thật tuyệt

Jeri Slaughter: Nhớ cậu bạn quá!!!

Junsu: Tớ cũng nhớ cậu nữa!!! Cậu đang làm gì thế?

Jeri Slaughter: Tớ ko ngủ được 😦 Bệnh mất rồi 😦

Credit: @1215thexiahtic + @slaughteration
Etrans: shinkipeia
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

 

 

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s