[TWITTER] 130912 Junsu đi học và tweet về buổi đi xem Nhạc kịch hôm qua


Đang trên đường đến trường học cao học~ Chúc mọi người một ngày tốt lành.^^

Oh! Tôi đã đi xem vở nhạc kịch “Avenue Q” ngày hôm qua và nó làm tôi cảm thấy vui vẻ và thú vị~ Tôi có hơi ngạc nhiên vì nó 19+ ! Tôi đã cười quá trời luôn^^

Credit: @1215thexiahtic
E-trans: theyoungestmin

Translated by: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s