[TWITTER] 130919 Junsu đi nghỉ cùng hyung


Một dịp hiếm hoi khi tôi có 1 kì nghỉ ở nước ngoài với hyung cho lễ Tạ ơn ^^ Mọi người cũng hãy tận hưởng ngày lễ Tạ ơn của mình đi nhé~ !!

Credit: @1215thexiahtic
Translated by: shinkipeia
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s