[TWITTER] 130923 Junsu twitter updates


[TRANS] Tôi đã đi xem bộ phim “Wish” hôm nay.
Trái tim chân thành nở rộ từ nơi đau khổ tận cùng..Thật sự rất cảm động..
Cầu nguyện cho tất cả những Sowons của Hàn Quốc.
Tôi hy vọng Thế giới sẽ là nơi cho bọn trẻ luôn nở những nụ cười và hy vọng.

Credit: 1215thexiahtic
Translated by: shinkipeia
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s