[TWITTER] 131012 Junsu Twitter Update-Cậu Kim ăn kẹo


[TRANS] Lollipop của tôi đang bốc cháy,kyaaa ~

 

[TRANS] Tuyệt thật,đúng không?

[TRANS]  Vị của cây lollipop ….humm~ Nó có một chút giống khoai lang…và một chút giống kẹo bí ngô..trộn lẫn với nhau ~ha

Source: @1215thexiahtic
Translated By: @ohmyjunsu – Vtrans : Nhiên@KJSsmile

Shared By: JYJ3+KJSsmile 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s