[OTHER TWITTER] 131016 DJ của buổi concert tại Yokohama tweet về Junsu


[TRANS] Tôi có cảm giác như tôi đã xác nhận được sự tồn tại của một người quen rồi. Junsu-kun!! Cậu LIVE quá đỉnh!

Credit: @RadioDJSnoopy
Translated by: kaju0731
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Note: Snoopy-san (Keiko Imaizumi) là DJ cho concert của Junsu. Trước đó họ cũng đã nhiều lần gặp nhau và chụp ảnh chung cùng với các thành viên khác ^^ – Y.N

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s