[TWITTER] 131018 Junsu twitter updates


[TRANS] Mọi người à bài hát tuyệt vời để nghe vào một ngày nắng đặc biệt như thế này là <Sunny Day> của Jaejoong hyung đó! Hãy nghe nó thật nhiều nhé~^^

Credit: 1215thexiahtic
Translated by: shinkipeia
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s