[LINE] 131024 JYJ vui vẻ tại Việt Nam


Chúng tôi đã đến Việt Nam rồi đây! ^^ Sao mà chúng tôi cứ cười suốt cho tới tận bây giờ thế này kekekeke Đúng như mong đợi của chúng tôi kekeke Đi diễn tập nào!

Credit: JYJ Naver LINE
Translated + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s