[TWITTER] 131103 Junsu twitter update


I got C thật hay … hehe ‘không thích Maloes’~ !!!!

(T/N: ‘I got C’ là chơi chữ của ‘agasshi’ có nghĩa là ‘người phụ nữ’ và đó là 1 bài hát trong Infinity Challenge được thể hiện bởi Primary và Park Myungsoo (feat. Gaeko).
‘싫음말엇’ là đoạn trong bài hát từ “자기야 would you like something to drink 싫음 말어” 

Để nghe bài hát và xem màn trình diễn :

P/s: Bài này cực hay các bạn ạ ^^,  Infinity Challenge tập vừa qua đạt rating lên tận 62.8% ở TVing, cao nhất trong lịch sử show thực tế Hàn Quốc.

Source: @1215thexiahtic
Translated by: orjaesmic
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net

TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s