[TWITTER] 131127 Junsu tweet về dự án từ thiện cho UN Habitat


[TRANS] Dành cho tất cả trẻ em ở châu Á bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản, tôi đồng tình với những dự án từ thiện UN Habitat của đại sứ Marie Christine. Tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía các bạn.

Young Ki: Thật là một việc làm ý nghĩa….^^ Hyung giúp gì được cho em đây??? hehe
Junsu: Hyung ah~~ Anh đang rất tốt rồi đúng không? Hehe Hyung chỉ cần ủng hộ em trên tinh thần thôi keke

Credit: @1215thexiahtic + @poimin73
Translated by: XIAH Press
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s