[OTHER TWITTER] 131202 Taehee tweet ảnh chụp cùng thần tượng – Junsu


Cuối cùng tôi cũng đã được thoả ước nguyện~!!!hahahaha
Tôi đã gặp tiền bối Junsu tại cửa hàng và tự sướng 1 tấm với anh ấy~wooheeheet thank you~♥♥♥

Credit: @taeheejam
Translated by: @Chloe6002
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

(Xì Mai’s note: Taehee là trưởng nhóm của MPire và vô cùng hâm mộ Junsu)

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s